Pārtikas ražotāji Kalnu medus (ZS "Rogas")

Liezēres pagasta saimniecībā “Kalnu medus” nupat jau ir vairāk par 100 bišu saimēm. Ir izveidotas 8 dravas novietnes septiņu kilometru rādiusā – arī Bākūžkalnā, Gaiziņkalnā – Golgātā, ko “Lauku ceļotājs” atzīmēja, kā augstāk izvietoto dravas novietni Baltijas valstīs, līdz ar to medus ir īpašs. Tā kā saimniecība atrodas pagastu krustpunktā, sanāk, ka dravas novietnes atrodas vairākos pagastos – Liezēres, Aronas, Bērzaunes, Jumurdas, Vestienas, Inešu. Daudzveidība ir liela, jo katrā dravā, katrā stropā bites ienes nedaudz citādāku medu.

Atkarībā no sezonalitātes, apkārtnes pļāvās pakāpeniski zied vairāk kā 200 dažādi dabīgie nektāraugi, kurus apciemo saimniecības bites. Pateicoties kalnainajam apkārtnes reljefam, apkārtnē nenotiek intensīvā lauksaimniecība, līdz ar to medus sastāv tikai no dabīgiem pļavu un mežu ziediem.

 

"Rogas", Liezēres pagasts, Madonas novads
sandris.akmans@gmail.com
+371 29174560
http://www.facebook.com/kalnumedus